Title: Optimalizace zavážení materiálu na výrobní linky
Other Titles: Optimization of material supply of production lines
Authors: Vrba, Jan
Advisor: Plevný Miroslav, Prof. Dr. Ing.
Referee: Říhová Pavla, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50170
Keywords: optimalizace;logistické náklady;materiálový tok;logistika;hospodářská logistika;rozmístění pracovišť;metoda craft
Keywords in different language: optimization;logistic costs;material flow;logistics;business logistics;workplace allocation;craft
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá optimalizací materiálového toku ve společnosti Shape Corporation Česká republika s. r. o. Práce je rozdělena na dvě základní části. V rámci první, teoretické, části autor nejprve seznamuje čtenáře s základními pojmy hospodářské logistiky. V druhé kapitole se zaměřuje na možnosti rozvržení layoutu výrobní haly a představuje metody zobrazování a optimalizace materiálového toku v rámci výrobního procesu. V poslední kapitole teoretické části autor představuje koncept štíhlé výroby, která je jedním z motorů snahy o neustálé zlepšování a optimalizaci procesů. Na poznatky z teoretické části plynule navazuje část praktická. Autor nejprve poskytuje základní informace o společnosti Shape. Stěžejní část práce je věnována rozboru projektu P33B pro společnost Nissan. V rámci závěrečné části autor představuje návrhy na optimalizaci materiálového toku za účelem snížení nákladů na manipulaci. Výsledky práce jsou zveřejněny v textu.
Abstract in different language: Handed master thesis is focused on optimization of material flow in the company Shape Corporation Česká republika s. r. o. The thesis is divided into two main parts. In the first, theoretical one, author firstly introduces the reader to basic terms of business logistics. In the second chapter, he focuses on the possible ways of planning a layout of a production hall, and he introduces some methods of visualizing and optimization of the material flow within a production process. In the last chapter, he introduces the concept of Lean Production, which is one of the main engines of efforts regarding the continuous improvement and optimization of business processes. Author builds upon these theoretical findings in the practical part. Firstly, he introduces basic information about the company Shape. The key part of the thesis is focused on the analysis of material flow for the Nissan P33B project. In the last chapter of the thesis, author introduces suggestions of material flow optimization, with focus on reducing the manipulation costs. The results are shown in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vrba.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Vrba_Jan_o.pdfPosudek oponenta práce153,01 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vrba-Jan_KPM_Opravena verze_Posudek-vedouciho_srpen-2022.pdfPosudek vedoucího práce119,11 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.