Title: Osobnost českého herce Františka Kreuzmanna st.
Other Titles: The Personality of the czech actor František Kreuzmann the Elder
Authors: Syřínková, Eliška
Advisor: Hlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Kumpera Jan, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50262
Keywords: františek kreuzmann st.;český herec;český film;plzeň;československo;divadlo;národní divadlo;anna kreuzmannová;adolf kreuzmann;alena kreuzmannová
Keywords in different language: františek kreuzmann sr.;czech actor;czech cinema;pilsen;czechoslovakia;theatre;the national theatre;anna kreuzmannová;adolf kreuzmann;alena kreuzmannová
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá životem a dílem českého činoherního i filmového herce Františka Kreuzmanna st., který vytvořil na divadle i ve filmu stovky různorodých postav. Tento významný český herec si prošel zajímavými a zlomovými historickými okamžiky české historie, což se podepsalo na jeho životě i herecké kariéře. Cílem diplomové práce je vytvořit ucelený pohled na život a herecký přinos tohoto českého umělce.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the life and work of the Czech dramatic and film actor František Kreuzmann Sr., who created hundreds of diverse characters in theatre and film. This great Czech actor went through interesting and groundbreaking historical moments in Czech history that influenced his life and acting career. The aim of the diploma thesis is to create a comprehensive view of the life and acting of this Czech artist.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osobnost ceskeho herce Frantiska Kreuzmanna st. - SYRINKOVA.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFView/Open
Syrinkova O.pdfPosudek oponenta práce144,82 kBAdobe PDFView/Open
Syrinkova V.pdfPosudek vedoucího práce101,63 kBAdobe PDFView/Open
Syrinkova P.pdfPrůběh obhajoby práce56,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.