Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠafanda, Petr
dc.contributor.refereeBreitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-9-6
dc.date.accessioned2022-11-10T14:47:36Z-
dc.date.available2020-12-3
dc.date.available2022-11-10T14:47:36Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-6-30
dc.identifier87425
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50263-
dc.description.abstractHistorie zaniklých obcí na Tachovsku, zejména pak život obyvatel v těchto obcích, je dodnes zahalen tajemstvím. Náhled do běžného života zde žijícího, převážně německého obyvatelstva, ukazuje jeho každodenní problémy, s nimiž se v pohraničí Českého lesa muselo vypořádávat. Pohled do církevního, spolkového a hospodářského života zdejších zaniklých obcích svědčí o tom, jak bohatý a aktivní byl tento region ještě před 2. světovou válkou. Zásadní vliv na neblahý osud dané oblasti mělo připojení regionu k Třetí říši po podpisu Mnichovské dohody, poválečný odsun německého obyvatelstva a následné budování železné opony. Tyto faktory zanechaly na zdejší krajině nesmazatelnou stopu, s níž se vypořádává dodnes.cs
dc.format99 s., ix s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectzaniklé obcecs
dc.subjecttachovskocs
dc.subjectběžný životcs
dc.subjectcírkevní životcs
dc.subjectspolkový životcs
dc.subjecthospodářský životcs
dc.subjectsklářstvícs
dc.subjectželezářstvícs
dc.subjectnaučná stezkacs
dc.titleŽivot v zaniklých sídlech na Tachovsku (Kulturně-historická topografie)cs
dc.title.alternativeLife in the defunct villages in the Tachov region (Cultural-historical topography)en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe history of the defunct villages in the Tachovsk Region, especially the life of the inhabitants in these villages, is still shrouded in mystery. An insight into the everyday life of the predominantly German population living here shows their daily problems that had to be dealt with in the borderlands of the Bohemian Forest. A look into the ecclesiastical, associational and economic life of the defunct local communities shows how rich and active this region was even before the Second World War. The annexation of the region to the Third Reich after the signing of the Munich Agreement, the post-war deportation of the German population and the subsequent construction of the Iron Curtain had a fundamental influence on the unfortunate fate of the area. These factors left an indelible mark on the local landscape, which is still being dealt with to this day.en
dc.title.otherLeben in erloschenen Siedlungen im Bezirk Tachov
dc.subject.translateddefunct villagesen
dc.subject.translatedtachov regionen
dc.subject.translatedordinary lifeen
dc.subject.translatedchurch lifeen
dc.subject.translatedassociational lifeen
dc.subject.translatedeconomic lifeen
dc.subject.translatedglassmakingen
dc.subject.translatedironworksen
dc.subject.translatededucational trailen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Safanda DP Zivot v zaniklych sidlech na Tachovsku.pdfPlný text práce6,14 MBAdobe PDFView/Open
Safanda O.pdfPosudek oponenta práce177,81 kBAdobe PDFView/Open
Safanda V.pdfPosudek vedoucího práce120,79 kBAdobe PDFView/Open
Safanda P.pdfPrůběh obhajoby práce58,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.