Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorCajthaml, Jan
dc.contributor.refereeVičar Jan, Prof. PhDr. MgA. CSc.
dc.date.accepted2022-9-7
dc.date.accessioned2022-11-21T23:12:11Z-
dc.date.available2021-6-30
dc.date.available2022-11-21T23:12:11Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-6-30
dc.identifier87911
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50353-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá osobností Jana Amose Komenského a jeho pohledem na hudbu a hudební výchovu. Cílem je popsat osobu Jana Amose Komenského ve vztahu k hudbě, jak se tento vztah formoval, popsat jeho pedagogické názory a metody, vybrat pedagogická díla týkající se hudby a následně popsat význam metod a názorů Jana Amose Komenského v dnešní době a v současné pedagogice.cs
dc.format54
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectjan amos komenskýcs
dc.subjecthudbacs
dc.subjecthudební výchovacs
dc.subjectinformatorium školy mateřskécs
dc.subjectdidaktika velkács
dc.subjectpansofiecs
dc.subjectkancionálcs
dc.subjectjednota bratrskács
dc.subjectdidaktické zásadycs
dc.subjectpedagogikacs
dc.titlePojetí hudební výchovy podle Jana Amose Komenskéhocs
dc.title.alternativeThe approach to musical education of John Amos Comeniusen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the personality of Jan Amos Comenius and his view of music and music education. The aim is to describe the person of Jan Amos Comenius in relation to music, and how this relationship was formed, to write down his pedagogical views and methods, to select pedagogical works related to music and then to describe he meaning of Jan Amos Comenius methods and views nowadays and in contemporary pedagogy.en
dc.subject.translatedjohn amos comeniusen
dc.subject.translatedmusicen
dc.subject.translatedmusic educationen
dc.subject.translatedcomenius' school of infancyen
dc.subject.translatedgreat didacticen
dc.subject.translatedpansofieen
dc.subject.translatedhymnalen
dc.subject.translatedunity of brethrenen
dc.subject.translateddidactic principlesen
dc.subject.translatedpedagogyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cajthaml.pdfPlný text práce670,5 kBAdobe PDFView/Open
Cajthaml_BP_vedouci_Sla_2022.pdfPosudek vedoucího práce163,58 kBAdobe PDFView/Open
Cajthaml_BP_oponent_Vi_2022.pdfPosudek oponenta práce116,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce302,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.