Title: Včelaření na Plzeňsku
Other Titles: Beekeeping in Pilsen region
Authors: Dundálková, Kamila
Advisor: Šmejda Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50662
Keywords: včelaření;med;včelaři na plzeňsku;včela medonosná;opylovací činnost
Keywords in different language: beekeeping;honey;beekeepers in pilsen;honey bee;pollination activity
Abstract: Diplomová práce zpracovává výsledky terénního výzkumu včelařů na Plzeňsku. V teoretické části je popsána historie včelaření, opylovací činnost a význam chovu včely medonosné. V praktické části diplomové práce se věnuji významu tradice, motivace, ekonomickému i neekonomickému rozměru včelaření a reflexi změn, kterými prochází i příroda. Součástí praktické části této diplomové práce je kvalitativní výzkum, který jsem provedla mezi včelaři v jejich přirozeném prostředí, tedy u včel. Díky tomu, jsem mohla pozorovat dyadický vztah včelaře a včely.
Abstract in different language: The diploma thesis presents the results of field research of beekeepers in the Pilsen region. The theoretical part describes the history of beekeeping, pollination activities and the importance of honey bee breeding. In the practical part of the thesis I focus on the importance of tradition, motivation, economic and non-economic dimension of beekeeping and reflection on the changes that nature is undergoing. The practical part of the thesis includes qualitative research that I conducted among beekeepers in their natural habitat, i.e. bees. Through this I was able to observe the dyadic relationship between beekeeper and bee.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamila_Dundalkova_Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Dundalkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Dundalkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Dundalkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce254,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.