Title: Vliv dětského domova na život dospělého člověka
Authors: Polatová, Tereza
Advisor: Řezáč Karel, Mgr. Ph.D.
Referee: Váně Jan, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/51978
Keywords: dětský domov;vztahy;ústavní výchova;samostatnost
Keywords in different language: children's home;relationships;institutional education;independence
Abstract: Práce se zabývá, s jakými specifiky životní situace se potýkají lidé po opuštění dětského domova. Výzkumným problémem je proces osamostatnění člověka po odchodu z institucionální formy péče o děti. Práce se zabývá tím, jak se tito lidé začlenili do společnosti, a jak fungují v dospělém světě, i když byli odloučení od rodiny. Zda se potýkají s nějakými předsudky ve společnosti. A jak je život v ústavní péči ovlivnil především v klíčových oblastech, jako jsou vztahy, profese nebo i jejich pohled na rodičovství. Tato práce je zkoumána kvalitativním výzkumem s využití metody polostrukturovaných rozhovorů.
Abstract in different language: The thesis deals with the specifics of the life situation faced by people after leaving the orphanage. The research problem is the process of independence of a person after leaving an institutional form of child care. The thesis looks at how these people have integrated into society and how they function in the adult world, even though they have been separated from their families. Whether they face any prejudice in society. And how living in residential care has affected them, particularly in key areas such as relationships, careers, and even their views on parenting. This thesis is explored through qualitative research using a semi-structured interview method
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_TEREZA_POLATOVA .pdfPlný text práce417,08 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Polatova.pdfPosudek vedoucího práce284,47 kBAdobe PDFView/Open
bac23 Polatova - JV.pdfPosudek oponenta práce345,79 kBAdobe PDFView/Open
POLATOVA.PDFPrůběh obhajoby práce45,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.