Title: Problematika společného jmění manželů v rámci insolvenčního řízení
Other Titles: The issue of joint property of spouses in insolvency proceedings
Authors: Lázňovská, Tereza
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Outlá Anna, JUDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52231
Keywords: insolvence;insolvenční řízení;společné jmění manželů;oddlužení;konkurs;základní pojmy insolvenčního řízení.
Keywords in different language: insolvency;insolvency proceedings;matrimonial property;partition;bankruptcy;basic concepts of insolvency proceedings.
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou společného jmění v rámci insolvenčního řízení. V průběhu práce je čtenář nejprve obeznámen se základními pojmy insolvenčního řízení a s pojmem společného jmění manželů. Dále se práce podrobně zabývá problematikou splečného jmění jak v rámci oddlužení, tak konkursního řízení. Diplomová práce obsahuje jak názory zástupců odborné veřejnosti, tak názoru autorky této práce na danou problematiku.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of matrimonial property in insolvency proceedings. In the course of the thesis, the reader is first introduced to the basic concepts of insolvency proceedings and the concept of community of property. Then the thesis deals in detail with the issue of community of property both in the context of insolvency and bankruptcy proceedings. The thesis contains both the opinions of the representatives of the professional public and the author's opinion on the issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problematika spolecneho jmeni manzelu v ramci insolvencniho rizeni- DP - Laznovska.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Laznovska-2.pdfPosudek oponenta práce388,49 kBAdobe PDFView/Open
Laznovska-1.pdfPosudek vedoucího práce194,66 kBAdobe PDFView/Open
Laznovska Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce246,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.