Title: Příplatková povinnost v s.r.o.
Other Titles: The contribution obligation in a limited liability company
Authors: Šetek, Marek
Advisor: Outlá Anna, JUDr.
Referee: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52235
Keywords: příplatková povinnost;dobrovolný příplatek;abandonní právo;kaduční řízení
Keywords in different language: additional payment obligation;termination of participation;involuntary termination
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá příplatkovou povinností společníků ve společnosti s ručením omezeným. Příplatková povinnost je jedním ze způsobů, kterým může společnost financovat svoji činnost nebo její případné ztráty. Částka poskytnutá společníky na základě uložené příplatkové povinnosti nezvyšuje základní kapitál společnosti ani účast společníka na této společnosti. V této diplomové práci je podrobně rozebráno, kdy a za jakých podmínek je možné příplatkovou povinnost uložit, jaké jsou postihy za její nesplnění, včetně možnosti obrany společníků proti vadně uložené příplatkové povinnosti.
Abstract in different language: This thesis focuses on the additional payment obligation of shareholders in a limited liability company. The additional payment obligation is one of the ways a company can finance its business or cover its potential losses. The amount provided by the shareholders under the additional payment obligation does not increase the share capital of the company or the shareholder's interest in the company. This thesis analyses in detail when and under what conditions a additional payment obligation may be imposed, what are the penalties for non-compliance, including the possibility of defending the shareholders against a defectively imposed additional payment obligation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Priplatkova povinnost v s.r.o._Diplomova prace _Setek_FINAL.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Setek-2.pdfPosudek oponenta práce388,5 kBAdobe PDFView/Open
Setek-1.pdfPosudek vedoucího práce388,32 kBAdobe PDFView/Open
Setek Marek.pdfPrůběh obhajoby práce247,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.