Title: Kolizní úprava manželského práva.
Other Titles: Conflict of laws- Matrimonial law.
Authors: Holub, Roman
Advisor: Pejchal Grünwald Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Müller Milan, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52470
Keywords: kolizní normy;manželské právo;způsobilost k uzavření manželství;osobní vztahy mezi manželi;majetkové vztahy mezi manželi;výživné mezi manželi;neexistence a neplatnost manželství;zánik manželství;registrované partnerství
Keywords in different language: conflict of laws rules;matrimonial law;the capacity to marry;personal relations between spouses;property relations between spouses;maintenance between spouses;nullity and non-existence of marriage;dissolution of marriage;registered partnership
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na kolizní normy manželského práva. Cílem práce je ověřit, zdali hraniční určovatel lex patriae je stále nejvýznamnějším hraničním určovatelem v oblasti manželského práva. Společně s tím je předmětem této práce vytvořit ucelenou analýzu hraničních určovatelů obsažených v jednotlivých kolizních normách manželského práva.
Abstract in different language: This thesis focuses on the conflict of laws rules used in matrimonial law. The question that the author tries to answer is whether even nowadays, is lex patriae still the most significant connecting factor has when it comes to matrimonial law or whether its role decreased over the time. Together with the above, the subject of this thesis is also to provide a comprehensive analysis of connecting factors which are contained in various conflict of laws rules concerning matters of matrimonial law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Holub_2023.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Holub - vedouci.docxPosudek vedoucího práce25,55 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Holub - oponent.pdfPosudek oponenta práce350,62 kBAdobe PDFView/Open
Holub.pdfPrůběh obhajoby práce306,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.