Title: Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku.
Other Titles: Arbitration in International Commercial Relations
Authors: Rybín, Jakub
Advisor: Kunz Oto, JUDr. CSc.
Referee: Müller Milan, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52472
Keywords: rozhodčí řízení;mezinárodní;obchodní;arbitráž;newyorská úmluva;právní úprava;česká republika;zákon č. 216/1994 sb.
Keywords in different language: arbitration;international;commercial;new york convention;legislation;czech republic;act no. 216/1994 coll.
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku. Provedená analýza je realizována optikou právního řádu České republiky, s přihlédnutím zejména k platné právní úpravě, mezinárodním smlouvám, a rozhodovací praxi soudů. První část práce se zabývá teoretickými východisky rozhodčího řešení jakožto metody řešení sporů. Druhá část je pak zaměřena na systém právní úpravy a právní prameny rozhodčího řízení v mezinárodním prostředí. Třetí část se do většího detailu věnuje vybraným oblastem problematiky rozhodčího řízení z právního hlediska. V poslední části je učiněno shrnutí současného stavu mezinárodního rozhodčího řízení, s následujícím zamyšlení nad současnou právní úpravou a eventuálními změnami, o kterých by bylo možné do budoucna, v globálním i lokálním kontextu, uvažovat.
Abstract in different language: This thesis explores the topic of arbitration in international commercial relations. The analysis is realized through the perspective of the legal system of the Czech Republic, taking into consideration in particular the applicable laws, international treaties, and the decisions of national courts. The first part of the thesis analyses the theoretical background of arbitration as a method of dispute resolution. The second part focuses on the system of legal regulation and legal sources of arbitration in the international environment. The third part explores selected areas of international arbitration in greater detail, from a legal perspective. The final part summarizes the status of international commercial arbitration, followed by a reflection on the current legal situation and possible changes that could be considered in the future, in the global and local context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2023FPR_Jakub_Rybin_text.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Rybin - oponent.pdfPosudek oponenta práce350,01 kBAdobe PDFView/Open
Rybin - vedouci.docxPosudek vedoucího práce15,44 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Rybin.pdfPrůběh obhajoby práce301,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.