Title: Dopady Covidu-19 v korporátní společnosti
Other Titles: Impact of Covid-19 in corporate company
Authors: Vaňková, Anna
Advisor: Hamplová Dana, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52483
Keywords: firemní technologie;fyzické zdraví;korporace;pandemie covid-19;práce z domova;psychické zdraví;zaměstnanci;zdroje pomoc
Keywords in different language: corporate technology;corporations;covid-19 pandemic;employees;mental health;physical health;sources of help. working from home
Abstract: Pandemie Covid-19 měla dramatický dopad nejen na trh práce, ale také na běžný chod institucí a společností, které se musely přizpůsobit protipandemickým opatřením. Cílem práce je popsat zavádění protipandemických opatření v jedné z korporátních společností a jaké měly dopady na její chod a zaměstnance. Práce je založena na zpracování relevantní literatury a kvalitativních rozhovorech pro práci s podstatnými aktéry.
Abstract in different language: The Covid-19 pandemic had a dramatic impact not only on the labour market, but also on the day-to-day running of institutions and companies that had to adapt to anti-pandemic measures. The aim of this paper is to describe the implementation of anti-pandemic measures in one corporate company and what the effects were on its employees. The thesis is based on the elaboration of relevant literature and qualitative interviews to work with essential actors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Anna Vankova.pdfPlný text práce783,28 kBAdobe PDFView/Open
Vankova-posudek-vedouciho-prace DP.pdfPosudek vedoucího práce278,64 kBAdobe PDFView/Open
formular-k-hodnoceni-diplomove-prace-posudek-oponenta AV.pdfPosudek oponenta práce107,03 kBAdobe PDFView/Open
VANKOVA.PDFPrůběh obhajoby práce39,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.