Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠvantner Martin, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMáchová, Pavlína
dc.contributor.refereeKalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-1
dc.date.accessioned2023-06-09T11:32:53Z-
dc.date.available2022-5-12
dc.date.available2023-06-09T11:32:53Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-4-28
dc.identifier93353
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/52488-
dc.description.abstractTento text je prací na téma distančního vyučování na Právnické fakultě v Plzni a zabývá se změnami, které se objevili po distančním vyučování v prezenční výuce, podvodným chováním v tomto období a zkušenostmi studentů. Rozebírány jsou motivace ke studiu, význam podvodu, sankce za podvody, společenské vtahy a jejich významnost. Práce je doplněna o názory studentů o možnosti budoucí technologické modernizace a jejich nápady, jak by jim technologie pomohli při studiu.cs
dc.format57 s. (120 608 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdistanční výukacs
dc.subjecte-learningcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectonline výukacs
dc.subjectprezenční výukacs
dc.subjectpodvodné chovánícs
dc.subjectspolečenské vztahycs
dc.subjectstudenti právcs
dc.subjectzčucs
dc.titleOnline výuka vysokoškolských studentů práv během lockdownu a jejich návrat k prezenční výucecs
dc.title.alternativeOnline learning among university law students during the lockdown and their return to full-time teachingen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programSociologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis text is a work on the topic of distance teaching at the Faculty of Law in Pilsen and deals with the changes that occurred after distance teaching in full-time teaching, fraudulent behaviour during this period and the experiences of students. Motivations for studying, the meaning of cheating, sanctions for cheating, and social pulls are discussed. The paper is supplemented with students' views on the possibility of future technological upgrading and their ideas on how technology would help them in their studies.en
dc.subject.translateddistance learningen
dc.subject.translatede-learningen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedonline teachingen
dc.subject.translatedface-to-face teachingen
dc.subject.translateddeceptive behaviouren
dc.subject.translatedsocial relationsen
dc.subject.translatedlaw studentsen
dc.subject.translatedzčuen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Machova.pdfPlný text práce563,15 kBAdobe PDFView/Open
formular-k-hodnoceni-diplomove-prace-posudek-vedouci PM.pdfPosudek vedoucího práce118,07 kBAdobe PDFView/Open
Kalvas_DP_op_Machova.pdfPosudek oponenta práce281,17 kBAdobe PDFView/Open
MACHOVA.PDFPrůběh obhajoby práce51,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.