2023

Kolekce


Recent Submissions

Göttinger, Vlastimil
Jubilejní konference k 30. výročí Ústavního soudu

Knoll, Vilém , Vavera, František
Mezinárodní konference Válečné zločiny: Minulost, přítomnost, budoucnost

Forejtová, Monika
Bilanční zpráva 60 Michal Tomášek, Praha: Právnická fakulta UK, 2023. 195 s. ISBN 978-80-7630-020-0

Pauly, Jan
Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace Velmi zdařilý počin naší civilněprávní procesualistiky Dita Frintová, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022. 320 s. ISBN 978-80-7676-518-4

Židlická, Michaela
Zánik impéria – civilizace jako funkční společnost

The demise of the Western Roman Empire marked the end of the advanced period of human history that we are used to calling antiquity. Great civilizations, whose maturity we are still discovering, were inscribed in the Roman world, which was a part and the...