Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFritzová Marie, Mgr. et Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKares, Jaroslav
dc.contributor.refereeBreitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-13
dc.date.accessioned2023-08-02T10:44:00Z-
dc.date.available2021-12-15
dc.date.available2023-08-02T10:44:00Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-4-25
dc.identifier90908
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53363-
dc.description.abstractPředpokládaný projekt diplomové práce bude zaměřen na vybrané zaniklé obce na Tachovsku. Zmapováno bude období po druhé světové válce. Cílem této práce je výzkum historických osudů asi deseti zaniklých obcí. Metodologicky bude práce vycházet z dostupné literatury, internetových zdrojů, místních kronik a archivů. Povedu zde také vlastní výzkum a vše zdokumentuji.cs
dc.format73 s., ix s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectobeccs
dc.subjecttachovcs
dc.subjectkomunismuscs
dc.subjectpohraničícs
dc.subjectdruhá světová válkacs
dc.titleOsudy zaniklých obcí na Tachovsku po roce 1945cs
dc.title.alternativeThe fates of extinct villages in the Tachov region after 1945en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství dějepisu pro střední školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe anticipated thesis project will be focused on selected defunct municipalities in the Tachovsk Region. The period after World War II will be mapped. The aim of this work is to research the historical destinies of about ten defunct municipalities. Methodologically, the work will be based on available literature, internet sources, local chronicles and archives. I will also conduct my own research here and document everything.en
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedtachoven
dc.subject.translatedcommunismen
dc.subject.translatedborderlanden
dc.subject.translatedworld war ii.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osudy zaniklych obci na Tachovsku po roce 1945.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFView/Open
Kares Jaroslav V.pdfPosudek vedoucího práce148,35 kBAdobe PDFView/Open
Kares Jaroslav O.pdfPosudek oponenta práce145,35 kBAdobe PDFView/Open
Kares Jaroslav P.pdfPrůběh obhajoby práce53,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.