Title: Osudy zaniklých obcí na Tachovsku po roce 1945
Other Titles: The fates of extinct villages in the Tachov region after 1945
Authors: Kares, Jaroslav
Advisor: Fritzová Marie, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53363
Keywords: obec;tachov;komunismus;pohraničí;druhá světová válka
Keywords in different language: municipality;tachov;communism;borderland;world war ii.
Abstract: Předpokládaný projekt diplomové práce bude zaměřen na vybrané zaniklé obce na Tachovsku. Zmapováno bude období po druhé světové válce. Cílem této práce je výzkum historických osudů asi deseti zaniklých obcí. Metodologicky bude práce vycházet z dostupné literatury, internetových zdrojů, místních kronik a archivů. Povedu zde také vlastní výzkum a vše zdokumentuji.
Abstract in different language: The anticipated thesis project will be focused on selected defunct municipalities in the Tachovsk Region. The period after World War II will be mapped. The aim of this work is to research the historical destinies of about ten defunct municipalities. Methodologically, the work will be based on available literature, internet sources, local chronicles and archives. I will also conduct my own research here and document everything.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osudy zaniklych obci na Tachovsku po roce 1945.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFView/Open
Kares Jaroslav V.pdfPosudek vedoucího práce148,35 kBAdobe PDFView/Open
Kares Jaroslav O.pdfPosudek oponenta práce145,35 kBAdobe PDFView/Open
Kares Jaroslav P.pdfPrůběh obhajoby práce53,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.