Title: Sňatky na radnickém panství v 18. století
Other Titles: Weddings in the Radnice manor in the 18th century
Authors: Čížková, Marie
Advisor: Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53365
Keywords: svatby;matriky;panství radnice;sňatečnost;historie;námluvy;obřad;tradice;svědci
Keywords in different language: weddings;registry books;radnice manor;marriage rate;history;courtship;wedding ceremony;tradition;wedding witnesses
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá sňatky na radnickém panství v 18. století. Po krátkém seznámení s vývojem panství se již věnuje přípravám na svatbu, svatebnímu obřadu a situaci po něm. Práce je zaměřena na výzkum sňatečnosti z pohledu jednotlivých let, měsíců a dní, dále je zde zkoumán věk, původ a rodinný stav snoubenců, který souvisel s výběrem partnera, a v neposlední řadě také oblast svědků. Vše je zasazeno do obecného kontextu doby, včetně rituálů a tradic spojených se svatbou v novověké společnosti.
Abstract in different language: This master thesis deals with weddings in the Radnice manor in the 18th century. After a brief introduction to the historical development of the manor, there are analyzed the wedding preparations, the wedding ceremony and the situation afterwards. The thesis is focused on the research of wedding rate in terms of years, months and days, than there i salso examines the age, origin and marital status of betrothed, which was related to the choice of a partner, as well as the area of wedding witnesses. All this is set in the general context of the time, including the rituals and traditions associated with weddings in modern society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Cizkova.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Cizkova Marie V.pdfPosudek vedoucího práce206,8 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova Marie O.pdfPosudek oponenta práce285,74 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova Marie P.pdfPrůběh obhajoby práce53,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.