Title: Ochrana informací v činnosti správních orgánů
Other Titles: Protection of information in administrative body activities
Authors: Kupková, Kateřina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53445
Keywords: ochrana informací;právo na informace;správní orgán;gdpr;osobní údaj
Keywords in different language: protection of information;right to information;administrative authority;gdpr;personal data
Abstract: Bakalářská práce se zaobírá ochranou informací v rámci činnosti správních orgánů. Definuje zákonnou povinnost správních orgánů k poskytování informací. Zároveň se věnuje ochraně dat před zneužíváním.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals with the protection of information within the activities of administrative authorities. It defines the legal obligation of administrative authorities to provide information. At the same time, it deals with the protection of data from misuse.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ochrana informaci v cinnosti spravnich organu.pdfPlný text práce761,21 kBAdobe PDFView/Open
Kupkova - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce611,73 kBAdobe PDFView/Open
Kupkova - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce392,22 kBAdobe PDFView/Open
Kupkova - prubeh obhajoby 23.pdfPrůběh obhajoby práce302,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.