Title: Pracovní podmínky a jejich vliv na výkon zaměstnance
Other Titles: Working condition and its impact on employee productivity
Authors: Pazderová, Kateřina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53446
Keywords: pracovní podmínky;pracovní výkon;pracovní prostředí;analýza spokojenosti;péče o zaměstnance;motivace
Keywords in different language: working conditions;work performance;work environment;satisfaction analysis;employee care;motivation
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na pracovní podmínky a jejich vliv na výkon zaměstnance. Vymezuje základní pojmy týkající se právní úpravy pracovních podmínek v rámci péče o zaměstnance, dále pojednává o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zároveň popisuje pracovní dobu a prostředí, vztahy na pracovišti a řeší oblast řízení lidských zdrojů. Zásadní je pro toto téma pracovní výkon zaměstnance, který je snadno ovlivnitelný různými faktory.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on working conditions and their impact on employee performance. It defines the basic concepts related to the legal regulation of working conditions in the context of employee care, discusses occupational health and safety, describes working hours and environment, workplace relations and addresses the area of human resource management. Crucial to this topic is the employee's job performance, which is easily influenced by various factors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pazderova - BP - Pracovni podminky a jejich vliv na vykon zamestnance.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
Pazderova - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce611,4 kBAdobe PDFView/Open
Pazderova - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce936,71 kBAdobe PDFView/Open
Pazderova - prubeh obhajoby 23.pdfPrůběh obhajoby práce286,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.