Title: Vývoj a využití vlastní učební pomůcky pro hudební výchovu v předškolním a mladším školním věku
Other Titles: Development and use of own teaching aids for music education in preschool and early school age
Authors: Nejdlová, Karolína
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53556
Keywords: hudební pohádky;hudební výchova;rámcový vzdělávací program;předškolní a mladší školní věk;výroba vlastních hudebních učebních pomůcek a nástrojů
Keywords in different language: musical fairy tales;music education;framework educational programme;preschool and younger school age;creating musical teaching aids and musical instruments
Abstract: Cílem práce je posílení kladného postoje k hudební výchově pomocí výroby vlastních hudebních učebních pomůcek pro děti předškolního a mladšího školního věku. Práce se dále zaměřuje na benefity výroby hudebních nástrojů a vyzdvihnutí důležitost zpěvu. Dále charakterizuje předškolní a mladší školní období života dítěte. Zároveň se soustředí na specifické oblasti Rámcového vzdělávacího programu k předmětu Hudební výchovy, které jsou blíže popsány. Praktická část se skládá z metodiky pro realizaci písně a hudebních pohádek doplněných výrobou hudebních nástrojů a pomůcek. Praktická část je závěrem doplněna o poznatky z realizace jednotlivých aktivit, jež byly realizované s dětmi ve věku 4 až 8 let.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to strengthen a positive attitude towards music education by the means of production of own musical teaching aids for children of preschool and younger school age. The work also focuses on the benefits of making musical instruments and the importance of singing. It also characterizes child preschool and junior school periods. At the same time, it focuses on specific areas from Framework Educational Programme in relation to the subject of Music Education, which is described in more details. The practical part consists of methodology for the realization of musical fairy tales and songs, which is supplemented by the production of musical instruments and aids. Subsequently, the practical part is supplemented with findings from the implementation of individual activities that were realized with children aged 4 to 8 years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NEJDLOVA_BP_2023_.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Nejdlova_BP_vedouci_ Fei_2023.pdfPosudek vedoucího práce150,48 kBAdobe PDFView/Open
Nejdlova Karolina_BP_oponent_Ru_2023.pdfPosudek oponenta práce207,75 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Nejdl..pdfPrůběh obhajoby práce38,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.