Název: Vysokofrekvenční obchodování s měnami a kryptoměnami
Další názvy: High frequency currency and cryptocurrency trading
Autoři: Nonfried, Max
Vedoucí práce/školitel: Pospíšil Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53767
Klíčová slova: vysokofrekvenční obchodování;arima modely;měny;kryptoměny;zpětné testování
Klíčová slova v dalším jazyce: high frequency trading;arima model;currency;cryptocurrency;backtesting
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na využití klasických statistických metod, konkrétně AR, MA a ARIMA modelů, aplikovaných na vysokofrekvenční obchodní data. Uvažujeme dvě datové sady: první sada obsahuje cenové nabídky na měnovém páru EUR/USD, druhá sada obsahuje realizované obchody na kryptoměnovém páru BTC/USDT. Frekvence těchto dat je několik hodnot za sekundu. V teoretické části je podrobný popis matematických a statistických podkladů pro správné použití ARIMA mo\-delu a praktických informací ohledně obchodních principů. Praktická část popisuje zpracování dat, zahrnuje analýzu týkající se statistického rozdělení dat a dále uvádí porovnání strategie založené na předpovědi z ARIMA modelu se dvěma základními obchodními strategiemi. Praktická část také obsahuje stručnou rešerši tzv. zpětného testování obchodních strategií.
Abstrakt v dalším jazyce: The main focus of this thesis is on the utilization of classical statistical methods, specifically AR, MA and ARIMA models, with high frequency trading data. We consider two datasets: the first with quotes of the currency pair EUR/USD and the second with trades of the cryptocurrency pair BTC/USDT. The frequency of the data is several values per second in both cases. In the theoretical part of the thesis, there is a detailed description of the mathematical and statistical foundations for the proper use of the ARIMA model and practical information related to trading principles. The practical part introduces the description of data processing, including analysis of the statistical distribution of data, and furthermore, the comparison of a trading strategy based on the forecast from the ARIMA model and two basic trading strategies. The practical part also contains an overview of the so called backtesting of the trading strategies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_2022_23_NONFRIED_Max.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A19B0601P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce155,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A19B0601P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce109,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A19B0601P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce66,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/53767

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.