Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRauner, Karel
dc.contributor.authorKučera, Petr
dc.date.accepted2012-08-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:25:25Z
dc.date.available2000-01-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:25:25Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-28
dc.identifier42945
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5386
dc.description.abstractCílem diplomové práce ?Možnosti experimentů s difúzní mlžnou komorou? je navrhnout a uskutečnit experimenty, které by využívaly uvedené zařízení, a bylo by případně možné je použít při výuce jaderné a částicové fyziky. Některé popsané experimenty jsou demonstrační ? pozorování vlivu zářičů, pohyb částic v magnetickém poli, pozorování kosmického záření, a v některých jsou měřeny veličiny poločas rozpadu, dolet a rychlost částic.cs
dc.format71 s. (85 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdifúzní mlžná komoracs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectjaderná fyzikacs
dc.subjectčásticová fyzikacs
dc.subjectradioaktivitacs
dc.subjectkosmické zářenícs
dc.titleMožnosti experimentů s difúzní mlžnou komoroucs
dc.title.alternativePossibilities of experiments with diffusion cloud chamberen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra technické výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the diploma work named ?Possibilities of experiments with diffusion cloud chamber? is propose and realize experiments that would use diffusion cloud chamber and eventually would be used in teaching nuclear and particle physic. Some experiments are demonstration ? observing the effect emitters, the motion of particles in a magnetic field, observing the cosmic rays. Some experiments measured half-life, range and speed of particles.en
dc.subject.translateddiffusion cloud chamberen
dc.subject.translatednuclear physicsen
dc.subject.translatedparticle physicsen
dc.subject.translatedradioactivityen
dc.subject.translatedcosmic rayen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Kucera - ved..pdfPosudek vedoucího práce174 kBAdobe PDFView/Open
Kucera - opon..pdfPosudek oponenta práce221,45 kBAdobe PDFView/Open
Kucera - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.