Title: Zpracování dat o vědeckých projektech EU
Other Titles: Automated processing of data about EU scientifc projects
Authors: Lexová, Lucie
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Pícha Petr, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53922
Keywords: dotace projektů eu;repozitář cordis;bibliografické nástroje;vizualizace výsledků;framework programme 7;horizon 2020;spring framework;import csv;webové aplikace
Keywords in different language: funding eu projects;cordis repository;bibliographical tools;visualization of results;framework programme 7;horizon 2020;spring framework;import csv;web applications
Abstract: Cílem práce je analýza dat evropských projektů z repozitáře CORDIS a vývoj aplikace, která bude ve zmíněných datech vyhledávat a vizualizovat výsledky uživateli. Aplikace bude hledat vazby mezi záznamy v datasetech projektů, organizací a reportů aby uživatel získal požadované informace.
Abstract in different language: The aim of the work is anslysing the data of European projects from the CORDIS repository and to develop an application, which can search in data and visualise the results. The application will find relations between records in datasets of projects, organisations and reports to provide the required information to user.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A22B0096P_BP.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
A22B0096P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce104,94 kBAdobe PDFView/Open
A22B0096P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce478,1 kBAdobe PDFView/Open
A22B0096P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce62,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.