Title: Robot s kamerkou
Other Titles: Robot with a camera
Authors: Vavřička, Zdeněk
Advisor: Mainzer Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Kačírek Robert, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53929
Keywords: barevný model;segmentace obrazu;detekce barev;esp32-cam;kamera ov2640;sledování čáry;řízení robota;pid regulátor;návrh konstrukce robota;api
Keywords in different language: color model;image segmentation;color detection;esp32-cam;camera ov2640;line following;robot control;pid controller;robot construction design;api
Abstract: Bakalářská práce se bude zabývat návrhem a konstrukcí robota s kamerou, který se bude pohybovat po předem definované dráze. V první části bakalářské práce se zabýváme výběrem vhodných komponentů a metod pro zpracování obrazu. V navazující praktické části práce bude provedeno samotné sestavení robota. Otestujeme zde vybrané komponenty a metody pro zpracování obrazu představené v první části. Výsledky práce vyhodnotíme a popíšeme zde pozitiva, případná negativa a omezení navrhnutého řešení.
Abstract in different language: This bachelor thesis is going to address the construction of a robot with camera, that is able of movement on a predefined line. The first part of this thesis concerns itself with finding suitable components and methods of image processing. The following practical part presents the robot assembly itself. Here we test chosen components and methods of image processing presented in the first part. The results will be evaluated and described from the point of view of advantages and possible disadvantages of the chosen solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce13,79 MBAdobe PDFView/Open
A19B0220P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce42,25 kBAdobe PDFView/Open
A19B0220P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce66,69 kBAdobe PDFView/Open
A19B0220P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce64,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.