Title: Zhodnocení využití krajiny v obci Bolešiny
Other Titles: Land use assessment in the municipality Bolešiny
Authors: Krátká, Daniela
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54049
Keywords: krajina;využití krajiny;venkovské sídlo;hodnocení.
Keywords in different language: landscape;land use;rural settlements;assessment (evaluation).
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením využití krajiny a venkovských sídel v obci Bolešiny a jejich vzájemným porovnáním, co do struktury sídel a struktury krajiny.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is analyzing the land use of the countryside residences in the Village Bolešiny and their comparison of the resident structure and the structure of the landscape.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_vyuziti_krajiny_obce_bolesiny_Kratka1.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Kratka_O.pdfPrůběh obhajoby práce171,96 kBAdobe PDFView/Open
Kratka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce130,6 kBAdobe PDFView/Open
Kratka_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,27 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.