Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPísková Růžena, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorNováková, Šárka
dc.contributor.refereeChýlová Helena, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2023-9-14
dc.date.accessioned2023-09-18T22:11:35Z-
dc.date.available2021-11-23
dc.date.available2023-09-18T22:11:35Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-6-28
dc.identifier90554
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54188-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá pojetím učiva o způsobech obohacování slovní zásoby na 2. stupni ZŠ. Diplomovou práci tvoří teoretická východiska a praktická část. Praktická část je zaměřena na obsahovou analýzu učebnicových řad SPN, Nová škola a Fraus, ke kterým jsme si stanovili dvě výzkumné hypotézy. Učebnice srovnáváme se slovenskými učebnicemi, přičemž sledujeme, jak jsou v učebnicích rozvíjeny komunikační kompetence a komunikační přístup. Závěr práce tvoří sada vlastních pracovních listů, které usouvstažňujeme ke komunikačnímu přístupu.cs
dc.format166 s. (239 096)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectslovní zásobacs
dc.subjectanalýza učebnicových řad českého jazyka pro 2. stupeň základní školycs
dc.subjectslovenské učebnicecs
dc.subjectkomunikační kompetencecs
dc.subjectkomunikační přístupcs
dc.titleZpůsoby obohacování slovní zásoby ve výuce na 2. stupni ZŠcs
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the concept of the curriculum on ways of enriching vocabulary in the 2nd grade of elementary school. The diploma thesis consists of theoretical starting points and a practical part. The practical part is focused on the content analysis of the SPN, Nová škola and Fraus textbook series, for which we established two research hypotheses. We compare the textbooks with Slovak textbooks, while observing how communication competences and communication approach are developed in the textbooks. The conclusion of the work consists of a set of own worksheets, which we apply to the communication approach.en
dc.subject.translatedvocabularyen
dc.subject.translatedanalysis of czech language textbook series for the 2nd grade of elementary schoolen
dc.subject.translatedslovak textbooksen
dc.subject.translatedcommunication competenceen
dc.subject.translatedcommunication approachen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Novakova.pdfPlný text práce32,39 MBAdobe PDFView/Open
2023_novakova_piskova.pdfPosudek vedoucího práce457,94 kBAdobe PDFView/Open
2023_novakova_chylova.pdfPosudek oponenta práce447,12 kBAdobe PDFView/Open
2023_novakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce69,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.