Title: Vliv digitálních médií na vývoj mozku
Other Titles: Impact of digital technology on brain development
Authors: Schösserová, Zdeňka
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Franta David, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54190
Keywords: digitální technologie;lidský mozek;synapse;iq;digitální demence;interaktivní tabule
Keywords in different language: digital technology;human brain;synapses;iq;digital dementia;interactive whiteboard
Abstract: Diplomová práce rozebírá, jakým způsobem může užívání digitálních technologií ovlivňovat lidský vývoj a kvalitu vykonávání jednotlivých činností, a to především se zaměřením na nejmladší uživatele, tedy děti od narození po dobu plnění povinné školní docházky.
Abstract in different language: The thesis analyses how the use of digital technologies can affect human evolution and the quality of performing various activities, primarily focusing on the youngest users, chidren from birth until the time of compulsory education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
2023_schosserova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce249,34 kBAdobe PDFView/Open
2023_schosserova_franta.pdfPosudek oponenta práce576,62 kBAdobe PDFView/Open
2023_schosserova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce93,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.