Title: Sukcese na Smolnické výsypce
Other Titles: Succession on the Smolnice spoil heap
Authors: Jeřábková, Lucie
Advisor: Traxmandlová Iva, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54218
Keywords: sukcese;výsypka;rekultivace;spontánní sukcese;těžba uhlí;hnědé uhlí
Keywords in different language: succession;spoil heap;reclamation;spontaneous succession;coal mining;lignite
Abstract: Práce se věnuje sukcesi na Smolnické výsypce, která vznikla v důsledku těžby hnědého uhlí na Sokolovsku. Představeny jsou sukcesní modely, druhy sukcese a metody jejího studia. Dále je rozebrán vliv těžby na krajinu Sokolovska. Součástí práce je mapování výskytu cévnatých rostlin na různě starých lokalitách Smolnické výsypky, což poskytuje chronologický pohled na sukcesi na výsypce.
Abstract in different language: The thesis focuses on the succession on the Smolnice spoil heap, which is a result of intensive lignite mining in the Sokolov region. It presents succession models, its types and methods of its study. The impact of mining on the landscape of the region is also discussed. The thesis includes mapping of vascular plant occurrences at differently aged sites of the Smolnice spoil heap, which provides a chronological view of the succession on the heap.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jerabkova_Sukcese_na_Smolnicke_vysypce.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_o.pdfPrůběh obhajoby práce735,74 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce164,33 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.