Title: Nabývání sociálního statusu v totální instituci prostřednictvím fyzické kultivace těla
Other Titles: Acquiring of social status in a total institution through the physical cultivation of the body
Authors: Mečl, Luboš
Advisor: Kupka Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Pankowská Anna, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54246
Keywords: hegemonní maskulinita;tělo;věznice;postoje;interpretace;sociální skupina
Keywords in different language: hegemonic masculinity;body;prison;attitudes;interpretation;social group
Abstract: Cílem této diplomové práce je interpretovat postoje skupiny příslušníků Vězeňské služby České republiky ovlivněné konceptem hegemonní maskulinity a popsat jejich projevy. Práce vychází z interpretací významu symboliky těla ve specifickém prostředí věznice, které postoje této skupiny do rozhodující míry ovlivňuje. V tomto prostředí je tělo pro zmíněnou skupinu shledáno základním atributem odlišení od ostatních jedinců. Práce vychází z kvalitativního výzkumu.
Abstract in different language: The aim of this master's thesis is to interpret the attitudes of a group of members of the Czech Prison Service that is influenced by the concept of hegemonic masculinity and describe their manifestations. The thesis is based on interpretations of the significance of body symbolism in the specific environment of a prison, which significantly influences the attitudes of this group. In this environment, the body is considered a fundamental attribute for distinguishing oneself from other individuals within the mentioned group. The thesis is based on qualitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mecl.pdfPlný text práce868,65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
MECL_posudek_vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
MECL_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
MECL_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce316,36 kBAdobe PDFView/Open
MECL_Rozhodnuti_o_nezverejneni_kvalifikacni_prace_0.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP160,11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.