Title: Sociální exkluze obyvatel obecních bytů a strategie vyrovnávání se s ohrožením ztrátou bydlení.
Other Titles: Social Exclusion of Municipal Housing Residents and Their Strategies of Coping With the Potential Loss of Housing.
Authors: Lachoutová, Adéla
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54247
Keywords: bydlení;rezidenční odcizení;romové;sociální exkluze;rezidenční útlak
Keywords in different language: housing;residental alienation;roma;social exclusion;residental oppression
Abstract: Stane-li se bydlení jako základní lidská potřeba doménou nadvlády a zdrojem utlačování, dochází nevyhnutelně ke společenskému násilí. Základním východiskem této práce je premisa, že nejisté, odcizené bydlení je jednou z hlavních příčin destabilizace lidského života a jako takové prohlubuje problémy v dalších oblastech, především zdraví, zaměstnání, vzdělávání a rodinných vztazích. Tato práce se věnuje lidem, kteří se nacházejí v situaci sociálního vyloučení, v důsledku čehož žijí v prekarizovaných podmínkách nejistého a nevyhovujícího bydlení. Pomocí konceptu rezidenčního odcizení se pokusím uchopit problematiku vyloučení z bydlení v kontextu soudobé společnosti a porozumět žité rezidenční zkušenosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit v menším západočeském městě, zejména způsobu, jakým se rezidenční odcizení v životech místních obyvatel projevuje, jak utváří jejich vnímání sebe sama, jejich každodennost a vztah k místu bydliště. Dílčím cílem je analyzovat, jakým způsobem ovlivňuje jejich každodenní žitou zkušenost permanentní ohrožení ztrátou bydlení a jaké jsou strategie, kterými se s tímto rizikem místní obyvatelé vyrovnávají.
Abstract in different language: Initial premise of this work considers housing as a basic human need. When its stability is endangered, we experience insecurity, anxiety and powerlessness. We don´t feel at home anymore. Together with the risk of loosing home it threatens our ontological security and has negative effect on our psychosocial wellbeing. We experience residential alienation. This work focuses on residential experience of inhabitants in Czech socially excluded localities in a small city situated in the West Bohemia. I use Peter Maruse (1975) typology of residential alianation to compare the extent of this phenomenon in two socially localities. Frist component is the inability of a persons to form and shape their dwelling and express their individuality in it. Second faktor lies in the subjection of the their dwelling to the control of alien outside powers. Third component considers the posibility of manifestation the individual's ownership in his or her dwelling. I argue that socially excluded localities represent an extreme form of residential alienation that is deeply conected with and influenced by the city housing policy. As this policy is primary based on residential oppression, it stimulates social exclusion of locality´s residents and is a significant cause of their resiential alienation. Despite this fakt it seems there some features of feeling at home does exist among the residnets of one of the localities alongside the residential alienation experience.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Adela Lachoutova.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
LACHOUTOVA_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
LACHOUTOVA_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
LACHOUTOVA_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce303,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.