Název: K ústavněprávním základům vydávání obecně závazných vyhlášek
Další názvy: On the constitutional legal basis for issuing generally binding decrees
Autoři: Kopecký, Martin
Citace zdrojového dokumentu: KOPECKÝ, M. K ústavněprávním základům vydávání obecně závazných vyhlášek. Správní právo, 2023, roč. 56, č. 1-2, s. 148-155. ISSN: 0139-6005
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Ministerstvo vnitra ČR
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/54402
ISSN: 0139-6005
Klíčová slova: obce;samosprávný celek;Ústava
Klíčová slova v dalším jazyce: municipalities;self-governing unit;Constitution
Abstrakt: Článek se věnuje vývoji ústavněprávní úpravy a vývoje soudní judikatury týkající se vydávání obecně závazných vyhlášek jako jednoho z výrazných projevů práva územních samosprávných celků na samosprávu.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper deals with constitutional regulation issuance of regulations by territorial self-governing units, especially municipalities. The author analyses text of Constitution and describes main historical changes of interpretation resulting both from the Constitutional Court case-law and the doctrine. Issuance of regulations is not the most frequent activity of municipalities and regions, on the other hand it is significant expression of their constitutional right to self-governance.
Práva: Plný text není přístupný
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KSP)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Kopecký - K ústavněprávním základům SP 2023.pdf1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54402

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD