Title: K ústavněprávním základům vydávání obecně závazných vyhlášek
Other Titles: On the constitutional legal basis for issuing generally binding decrees
Authors: Kopecký, Martin
Citation: KOPECKÝ, M. K ústavněprávním základům vydávání obecně závazných vyhlášek. Správní právo, 2023, roč. 56, č. 1-2, s. 148-155. ISSN: 0139-6005
Issue Date: 2023
Publisher: Ministerstvo vnitra ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/54402
ISSN: 0139-6005
Keywords: obce;samosprávný celek;Ústava
Keywords in different language: municipalities;self-governing unit;Constitution
Abstract: Článek se věnuje vývoji ústavněprávní úpravy a vývoje soudní judikatury týkající se vydávání obecně závazných vyhlášek jako jednoho z výrazných projevů práva územních samosprávných celků na samosprávu.
Abstract in different language: The paper deals with constitutional regulation issuance of regulations by territorial self-governing units, especially municipalities. The author analyses text of Constitution and describes main historical changes of interpretation resulting both from the Constitutional Court case-law and the doctrine. Issuance of regulations is not the most frequent activity of municipalities and regions, on the other hand it is significant expression of their constitutional right to self-governance.
Rights: Plný text není přístupný
Appears in Collections:Články / Articles (KSP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kopecký - K ústavněprávním základům SP 2023.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD