2023

Kolekce


Recent Submissions

Krejčová, Zdeňka , Eger, Ludvík
Výzkum obsahu inzerce pracovních nabídek v síti LinkedIn: případová studie z bankovnictví v České republice

Social media is an increasingly used communication channel also in the field of HR management and especial of recruitment. The conducted research is focused on the use of the LinkedIn for personal marketing and recruitment in selected banks in the Czech Republic. The ai...

Kochová, Eliška , Hommerová, Dita
Strategické marketingové plánování chrámu chmele a piva

The article draws attention to the importance of marketing communication of non-profit organizations and is an example from practice of the strategic concept of marketing mix tools. It deals with the creation of a strategic marketing plan for the non-profit organization Hop ...

Michelini, David
Kvalita bankovních úvěrů v koronavirové krizi

Slezák, Jiří
Artificial intelligence, big data, blockchain and cloud computing – future accounting?

The contribution examines how the accounting profession is affected by specific technologies, which are artificial intelligence, big data, blockchain and cloud computing, and thus contributes to the discussion about the use of technology in the accounting profession with its content. ...

Yıldız, Barış , Yıldız, Gizem Akbulut
The relationship between income inequality and financial development: is the financial kuznets curve valid in middle-income countries?