Název: Jednonápravové podvozky železničních kolejových vozidlech
Další názvy: Single-axle bogies on railway rolling stock
Autoři: Heller, Petr
Citace zdrojového dokumentu: HELLER, P. Jednonápravové podvozky železničních kolejových vozidlech. In 49. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poĺnohospodárskych strojov. Zvolen: Vydavateĺstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2023. s. 54-62. ISBN: 978-80-228-3381-3
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Vydavateĺstvo Technickej univerzity vo Zvolene
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/54910
ISBN: 978-80-228-3381-3
Klíčová slova: jednonápravové podvozky
Klíčová slova v dalším jazyce: single - axle bogies
Abstrakt: Příspěvek uvádí přehled dvounápravových vozidel s jednonápravovými podvozky. Podrobněji ukazuje příklady jednonápravových podvozků na těchto vozidlech. Dále ukazuje vlastní řešení jednonápravového otočného podvozku, s osou otáčení mimo osu dvojkolí. Podvozek má vnitřní rám, dvojkolí s vnitřními ložisky, primární vypružení šroubovitými pružinami, sekundární vzduchovou pružinou a torzním stabilzárorem. Na závěr je uvedena tabulka s porovnáním některých parametrů podvozků.
Abstrakt v dalším jazyce: The post provides an overview of two-axle vehicles with single-axe bogie. It shows in more detail the examples of single-axle bogies on these vehicles. Next, it shows its own solution of the single-axle rotating bogie, with the axis of rotation off the axis of the wheelset. The bogie has an internal frame, wheelset with internal bearings, primary suspension with screw springs, secondary air spring and torsion stabilizer. Finally, there is a table comparing some of the bogie parameters.
Práva: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© Vydavateĺstvo Technickej univerzity vo Zvolene
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
OBDPoužijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54910

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD