Title: Sledování trajektorie dronem
Other Titles: Drone trajectory tracking
Authors: Vrba, Jan
Advisor: Bouček Zdeněk, Ing.
Referee: Myslivec Tomáš, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/55041
Keywords: sledování trajektorie;kvadrokoptéra;dron;prediktivní řízení
Keywords in different language: trajectory tracking;quadcopter;drone;model predictive control
Abstract: Bakalářská práce popisuje problém sledování trajektorie dronem. Dron, kterého trajektorie byla řízena, je multikoptéra o čtyřech vrtulích, jinak řečeno kvadrokoptéra. Model Predictive Control (MPC), které kvadrokoptéru řídí, nalezl optimální strategii řízení pro dvě definované trajektorie. MPC a kvadrokoptéra byly implementovány a simulovány v aplikaci Matlab/Simulink. Dokument popisuje vytvoření nelineárního regulátoru MPC na základě modelu dynamického systému dronu. MPC byl následně otestován při sledování referenčních trajektorií. Funkčnost sledování trajektorie pomocí MPC byla ověřena v simulaci za ideálních podmínek, ale i při působení poruchy. V závěru byly okomentovány výsledky simulací. Dodatek pojednává o způsobu ovládání letu kvadrokoptéry v simulátoru PX4/Gazebo.
Abstract in different language: The bachelor's thesis addresses the problem of trajectory tracking by a drone. The drone, whose trajectory was controlled, is a quadcopter, a multicopter with four rotors. Model Predictive Control (MPC), which governs the quadcopter, found an optimal control strategy for two predefined trajectories. Both MPC and the quadcopter were implemented and simulated using the Matlab/Simulink application. The document describes the development of a nonlinear MPC controller based on the dynamic model of the drone's system. The MPC was subsequently tested for tracking reference trajectories. The functionality of trajectory tracking using MPC was verified in simulations under ideal conditions and in the presence of disturbances. In conclusion, the simulation results are discussed. The appendix discusses the method of flight control for the quadcopter in the PX4/Gazebo simulator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_VRBA_FINAL.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,11 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce63,42 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Vrba.pdfPrůběh obhajoby práce47,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.