Název: Poražení sametové revoluce – revoluce, transformace, nedůvěra
Další názvy: On the losing side of the Velvet Revolution – revolution, transformation, mistrust
Autoři: Juhász, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2023, roč. 13, č. 2, s. 58-74.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/55510
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: sametová revoluce;poražení revoluce;transformace;nedůvěra
Klíčová slova v dalším jazyce: velvet revolution;losers of revolutio;transformation;distrust
Abstrakt: Tento článek vychází z výzkumu skupiny, kterou lze nazvat jako poražené sametové revoluce a následného vývoje. Vychází z rozhovorů s lidmi, kteří se cítí jako poražení a usiluje o popis toho, jak chápou revoluci v roce 1989 a následný vývoj a některé jevy s ním spojené. Tento článek se zaměřuje zejména na to, jak poražení chápou sametovou revoluci a vývoj v následujících letech. Věnuje se také jevu, který přímo souvisí s chápáním událostí, a to systémové nedůvěře. Tento článek se snaží uchopit tuto opomíjenou skupinu, jejíž pochopení je důležité pro chápání celého období po roce 1989. Cílem tohoto článku je popsat a umožnit pochopení skupiny poražených a některé důvody a důsledky tohoto stavu.
Abstrakt v dalším jazyce: This article is based on the research of a group, that can be called a losers of the Velvet Revolution and its consequent development. It is based on interviews with people, who feel like losers of the revolution and it aspires to describe this group, through their understanding of the revolution of 1989 and subsequent de velopment and some phenomena connected with it. This article focuses mainly on how the losing side understands the Velvet Revolution and development in the following years. It focuses also on the phenomenon which is related to the understanding of the events, which is mistrust in the system. This article is trying to grasp this overlooked group, whose understanding is important for understanding the Whole period after the year 1989. The goal of this article is to describe and enable an understanding of the group of losers of the revolution and some reasons and consequences of this status.
Práva: © viaCentrum
Vyskytuje se v kolekcích:Roč.13, č. 2 (2023)
Roč.13, č. 2 (2023)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Memo_2023_2_www-59-75.pdfPlný text367,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/55510

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.