Title: Poražení sametové revoluce – revoluce, transformace, nedůvěra
Other Titles: On the losing side of the Velvet Revolution – revolution, transformation, mistrust
Authors: Juhász, Jiří
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2023, roč. 13, č. 2, s. 58-74.
Issue Date: 2023
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/55510
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: sametová revoluce;poražení revoluce;transformace;nedůvěra
Keywords in different language: velvet revolution;losers of revolutio;transformation;distrust
Abstract: Tento článek vychází z výzkumu skupiny, kterou lze nazvat jako poražené sametové revoluce a následného vývoje. Vychází z rozhovorů s lidmi, kteří se cítí jako poražení a usiluje o popis toho, jak chápou revoluci v roce 1989 a následný vývoj a některé jevy s ním spojené. Tento článek se zaměřuje zejména na to, jak poražení chápou sametovou revoluci a vývoj v následujících letech. Věnuje se také jevu, který přímo souvisí s chápáním událostí, a to systémové nedůvěře. Tento článek se snaží uchopit tuto opomíjenou skupinu, jejíž pochopení je důležité pro chápání celého období po roce 1989. Cílem tohoto článku je popsat a umožnit pochopení skupiny poražených a některé důvody a důsledky tohoto stavu.
Abstract in different language: This article is based on the research of a group, that can be called a losers of the Velvet Revolution and its consequent development. It is based on interviews with people, who feel like losers of the revolution and it aspires to describe this group, through their understanding of the revolution of 1989 and subsequent de velopment and some phenomena connected with it. This article focuses mainly on how the losing side understands the Velvet Revolution and development in the following years. It focuses also on the phenomenon which is related to the understanding of the events, which is mistrust in the system. This article is trying to grasp this overlooked group, whose understanding is important for understanding the Whole period after the year 1989. The goal of this article is to describe and enable an understanding of the group of losers of the revolution and some reasons and consequences of this status.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč.13, č. 2 (2023)
Roč.13, č. 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memo_2023_2_www-59-75.pdfPlný text367,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.