Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDubec, Michal
dc.contributor.authorLedvinová, Kateřina
dc.date.accepted2012-08-28
dc.date.accessioned2013-06-19T06:57:09Z
dc.date.available2009-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:57:09Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier44866
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5825
dc.description.abstractPráce obsahuje teoretické poznatky z oblasti psychohygieny. Vymezuje tuto problematiku také pomocí rámcového vzdělávacího programu. Nabízí různá objasnění, která souvisí s duševní hygienou. Dále definuje životosprávu a její zákonitosti o dodržování a respektování pravidel, která s duševní hygienou souvisí. Práce zahrnuje kvantitativní a kvalitativní výzkumnou metodu. Obě metody jsou zaměřeny na zatížení žáků prvního stupně. Tyto výzkumy byly zanalyzovány a následně zhodnoceny.cs
dc.format93 s. (131 610 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44866-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpsychohygienacs
dc.subjectduševní hygienacs
dc.subjectživotosprávacs
dc.subjectspánekcs
dc.subjectpohybcs
dc.subjecthospodaření s časemcs
dc.subjectdýchánícs
dc.subjecthygiena ve vyučovánícs
dc.subjectrelaxacecs
dc.subjectstresová zátěžcs
dc.subjectúnavacs
dc.subjectodpočinekcs
dc.titlePsychohygiena jako součást osobnostního rozvojecs
dc.title.alternativeMental hygiene as part of personal developmenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work includes the theoretical knowledge of mental hygiene. The issue itself is also delimited using the general educational framework. It offers different ways of explanation and clarification related to mental hygiene. Further, the work defines the lifestyle and it´s compliance with laws and respect for the rules closely connected to mental hygiene. The work includes quantitative and qualitative research method. Both methods are aimed at load of primary school pupils. These researches were analyzed and subsequently evaluated.en
dc.subject.translatedpsychohygieneen
dc.subject.translatedmental hygieneen
dc.subject.translatedlifestyleen
dc.subject.translatedsleepen
dc.subject.translatedmovementen
dc.subject.translatedtime managementen
dc.subject.translatedbreathingen
dc.subject.translatedhygiene in teachingen
dc.subject.translatedrelaxationen
dc.subject.translatedstress loaden
dc.subject.translatedfatigueen
dc.subject.translatedresten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psychohygiena jako soucat osobnostniho rozvoje.pdfPlný text práce454,75 kBAdobe PDFView/Open
ledvinova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,36 kBAdobe PDFView/Open
ledvinova OP.pdfPosudek oponenta práce46,3 kBAdobe PDFView/Open
ledvinova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.