Název: Návrh větrné elektrárny
Další názvy: Project of Wind Power Station
Autoři: Matoušek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Raková, Lenka
Oponent: Liďáková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7257
Klíčová slova: Vítr;větrný motor;rotor;větrné elektrárny;elektrická energie
Klíčová slova v dalším jazyce: Wind;windmill motor;rotor;wind power station;electrical energy
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na větrné elektrárny. V první části práce je souhrn informací o typech a principu. Ve druhé části je srovnání výhod a nevýhod u jednotlivých typů větrných elektráren a třetí část obsahuje samotný návrh větrné elektrárny pro rodinný dům. Posledním bodem bakalářské práce je zhodnocení návrhu z hlediska energetického a ekonomického.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on wind power. The first part is a summary of information about the types and principle. The second part is a comparison of the advantages and disadvantages of the different types of wind turbines and the third part contains the entire design of wind turbine for house. The last point of the thesis is to evaluate the proposal in terms of energy and economic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Matousek.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053792_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053792_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053792_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7257

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.