Title: Návrh větrné elektrárny
Other Titles: Project of Wind Power Station
Authors: Matoušek, Martin
Advisor: Raková, Lenka
Referee: Liďáková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7257
Keywords: Vítr;větrný motor;rotor;větrné elektrárny;elektrická energie
Keywords in different language: Wind;windmill motor;rotor;wind power station;electrical energy
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na větrné elektrárny. V první části práce je souhrn informací o typech a principu. Ve druhé části je srovnání výhod a nevýhod u jednotlivých typů větrných elektráren a třetí část obsahuje samotný návrh větrné elektrárny pro rodinný dům. Posledním bodem bakalářské práce je zhodnocení návrhu z hlediska energetického a ekonomického.
Abstract in different language: The thesis is focused on wind power. The first part is a summary of information about the types and principle. The second part is a comparison of the advantages and disadvantages of the different types of wind turbines and the third part contains the entire design of wind turbine for house. The last point of the thesis is to evaluate the proposal in terms of energy and economic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Matousek.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
053792_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,36 kBAdobe PDFView/Open
053792_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,16 kBAdobe PDFView/Open
053792_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.