Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrešanová, Ema
dc.contributor.authorPostlová, Hana
dc.contributor.refereeHasmanová Marhánková, Jaroslava
dc.date.accepted2013-09-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:34:40Z-
dc.date.available2012-09-06cs
dc.date.available2014-02-06T12:34:40Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier54713
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7825
dc.description.abstractVe své bakalářské práci se zabývám výskytem tématiky HIV/AIDS ve výukových materiálech na základních školách v Karlových Varech. Bakalářská práce je členěna do dvou hlavních částí, jimiž jsou část teoretická a metodologická. Nejprve se má práce zabývá tématikou HIV/AIDS obecně. Zde jsou uvedeny ucelené informace o onemocnění HIV/AIDS. Uvádím jak stručné poznatky z historie objevení viru HIV, tak cesty přenosu. Metodologická část je výsledkem kvalitativní obsahové analýzy. Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat učební materiály využívané na ŽŠ v Karlových Varech pro prezentaci vztahující se k tématu HIV/AIDS. Zda a v jaké míře v nich jsou obsaženy stereotypy spojené s virem HIV a onemocněním AIDS, koho se týkají a jak jsou podávány.cs
dc.format30 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectHIVcs
dc.subjectAIDScs
dc.subjectpeer výchovacs
dc.titleHIV/AIDS ve výukových materiálech na ZŠ v Karlových Varechcs
dc.title.alternativeHIV/AIDS in the educational materials at the elementary school in Karlovy Varyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the occurrence topic of HIV/AIDS in the educational materials in elementary school in Karlovy Vary. This thesis is divided into two main parts; namely a theoretical and empirical part. First, my work deals with the theme of HIV/AIDS in general. Here are the complete information about HIV/AIDS. Mention briefly how knowledge of the history of the discovery of HIV and the transmission path. The methodological part is the result of qualitative content analysis. The aim of my thesis was to analyze instructional materials used at the elementary school in Karlovy Vary for a presentation related to the topic of HIV/AIDS. Whether and to what extent they are included stereotypes associated with HIV and AIDS who are affected and how they are administered.en
dc.subject.translatedHIVen
dc.subject.translatedAIDSen
dc.subject.translatedpeer educationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postlova_Hana_BP_2013.pdfPlný text práce940,64 kBAdobe PDFView/Open
Postlova-vedouci.docPosudek vedoucího práce39,5 kBMicrosoft WordView/Open
Postlova-oponent.docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordView/Open
Postlova.JPGPrůběh obhajoby práce186,59 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.