Title: HIV/AIDS ve výukových materiálech na ZŠ v Karlových Varech
Other Titles: HIV/AIDS in the educational materials at the elementary school in Karlovy Vary
Authors: Postlová, Hana
Advisor: Hrešanová, Ema
Referee: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7825
Keywords: HIV;AIDS;peer výchova
Keywords in different language: HIV;AIDS;peer education
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám výskytem tématiky HIV/AIDS ve výukových materiálech na základních školách v Karlových Varech. Bakalářská práce je členěna do dvou hlavních částí, jimiž jsou část teoretická a metodologická. Nejprve se má práce zabývá tématikou HIV/AIDS obecně. Zde jsou uvedeny ucelené informace o onemocnění HIV/AIDS. Uvádím jak stručné poznatky z historie objevení viru HIV, tak cesty přenosu. Metodologická část je výsledkem kvalitativní obsahové analýzy. Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat učební materiály využívané na ŽŠ v Karlových Varech pro prezentaci vztahující se k tématu HIV/AIDS. Zda a v jaké míře v nich jsou obsaženy stereotypy spojené s virem HIV a onemocněním AIDS, koho se týkají a jak jsou podávány.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the occurrence topic of HIV/AIDS in the educational materials in elementary school in Karlovy Vary. This thesis is divided into two main parts; namely a theoretical and empirical part. First, my work deals with the theme of HIV/AIDS in general. Here are the complete information about HIV/AIDS. Mention briefly how knowledge of the history of the discovery of HIV and the transmission path. The methodological part is the result of qualitative content analysis. The aim of my thesis was to analyze instructional materials used at the elementary school in Karlovy Vary for a presentation related to the topic of HIV/AIDS. Whether and to what extent they are included stereotypes associated with HIV and AIDS who are affected and how they are administered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postlova_Hana_BP_2013.pdfPlný text práce940,64 kBAdobe PDFView/Open
Postlova-vedouci.docPosudek vedoucího práce39,5 kBMicrosoft WordView/Open
Postlova-oponent.docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordView/Open
Postlova.JPGPrůběh obhajoby práce186,59 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.