Title: Užití programovatelného pole Altera pro číslicové modulace
Other Titles: Digital modulations demonstration using Altera FPGA
Authors: Broulím, Pavel
Advisor: Pavlíček, Vladimír
Linhart, Richard
Referee: Poupa, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9204
Keywords: číslicové modulace;BPSK;Costasova smyčka;Altera;FPGA;DSP Builder;Simulink
Keywords in different language: digital modulations;BPSK;Costas loop;Altera;FPGA;DSP Builder;Simulink
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá užitím programovatelného pole Altera pro číslicové modulace. Je navržen BPSK modulátor a BPSK demodulátor. Pro navržené řešení je provedena simulace a řešení je realizováno v programovatelném poli. Pro simulaci a realizaci je zahrnut vliv přenosového kanálu. Pro modulátor a demodulátor jsou provedena měření a měření jsou zhodnocena.
Abstract in different language: This diploma thesis is concerned with digital modulations demonstration using Altera programmable device. BPSK modulator and BPSK demodulator are designed. Simulation on proposed desing is performed and this design is implemented in programmable device. Simulation and implementation are performed including effect of transmission channel. Measurements and results are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Broulim Pavel - DP - Uziti programovatelneho pole Altera pro cislicove modulace.pdfPlný text práce3,91 MBAdobe PDFView/Open
053579_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,92 kBAdobe PDFView/Open
053579_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,84 kBAdobe PDFView/Open
053579_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.