Title: Aplikace řízení kvality pro zlepšení procesu ve společnosti Pottinger s.r.o.
Other Titles: The application of quality management for better production process in the company Pöttinger Inc.
Authors: Novák, Petr
Advisor: Melichar, Martin
Jeníček, Štěpán
Referee: Zídková, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9330
Keywords: Paretova analýza;myšlenková mapa;brainstorming;TPS;TOC;opravné zakázky;proces;hodnota;vzdělávací program;výroba;Pöttinger s.r.o.
Keywords in different language: areto chart;mind map;brainstorming;TPS;TOC;corrective contracts;contracts of repairment;process;value;educational program;production;Pöttinger Inc.
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do 3 částí. První část se zabývá analýzou problémových oddělení, které vytvářejí množství chyb v procesu. Druhá volbou vhodného nástroje řízení a třetí základní implementací zvoleného nástroje řízení do společnosti.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is divided into 3 parts. The first part is about the analysis of departments where are developed a lot of defects in the production process. The second part is about the choosing of appropriate tool of management. The third part is about implementation of chosen tool of management in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Novak.pdfPlný text práce22,1 MBAdobe PDFView/Open
Novak- hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce868,59 kBAdobe PDFView/Open
Novak - Oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce763,31 kBAdobe PDFView/Open
Novak - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce378,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.