Title: Blízký východ jako téma základního školství
Other Titles: Middle East as a Topic of Secondary Education
Authors: Nedbalová, Radka
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12234
Keywords: Blízký východ;učebnice;základní škola;výukový materiál;učitel;analýza
Keywords in different language: Middle east;textbook;secondary school;educational materiál;teacher;analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem Blízkého východu v učebnicích pro druhý stupeň základní školy. Na vybraných tématech zkoumá jejich obsah a analyzuje slabé stránky učebnic. S využitím závěrů této analýzy předkládá nově zpracované výukové materiály pro žáky společně s doplňujícími materiály pro učitele. Navíc poskytuje také popis dvou workshopů pro odborného lektora.
Abstract in different language: The master thesis focuses on the Middle East in the secondary education textbooks. It analyses the content of selected topics as well as weaknesses of the textbooks. Based on the analysis results it provides new educational materials for students and additional materials for teachers. Moreover, it also contains the description of two workshops lead by a lecturer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Nedbalova.pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
Nedbalova V.pdfPosudek vedoucího práce258,38 kBAdobe PDFView/Open
Nedbalova O.pdfPosudek oponenta práce318,93 kBAdobe PDFView/Open
Nedbalova.pdfPrůběh obhajoby práce137,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.