Title: Dílo Táriqa Ramadána
Other Titles: Work of Tariq Ramadan
Authors: Somolík, Ondřej
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12241
Keywords: Tárik Ramadán;muslimové;Evropa;reforma;islám
Keywords in different language: Tariq Ramadan;islam;muslims;Europe;reform
Abstract: Tato práce je analýzou a shrnutím stěžejních myšlenek díla Táriqa Ramadána, významného muslimského teologa a intelektuála, zabývajícího se otázkou muslimů v Evropě a reformou islámu.
Abstract in different language: This thesis is an analysis and summarization of the main thoughts of Tariq Ramadan, influential Muslim theologian and intellectual who strives to tackle the issue of Europan muslims and the reform of Islam.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Somolik - Dilo Tariqa Ramadana.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Somolik V.pdfPosudek vedoucího práce274,94 kBAdobe PDFView/Open
Somolik O.pdfPosudek oponenta práce367,27 kBAdobe PDFView/Open
Somolik.pdfPrůběh obhajoby práce144,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.