Title: Poruchy příjmu potravy u dospívajících: problematika pro-ana blogů a internetové anonymity
Other Titles: Eating disorders in adolescents: problems of pro-ana blogs and internet anonymity
Authors: Benešová, Kateřina
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12936
Keywords: mentální anorexie;pro-ana;blog;komunita;kvalitativní výzkum;kvantitativní výzkum;thinspiration
Keywords in different language: anorexia nervosa;pro-ana;blog;community;quantitative method of research;qualitative method of research;thinspiration
Abstract: Cílem práce je prozkoumat problematiku pro-ana blogů a jejich vlivu na rozvoj poruch příjmu potravy u adolescentních dívek. Pro-ana blogy podporují vznik a rozvoj těchto poruch, zejména mentální anorexie. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí teoretické a praktické. První část podává teoretické základ o fenoménu pro-ana blogů a jejich vlivu na mentální anorexii. Kromě toho seznámí čtenáře s historií, symptomatologií, etiologií a léčbou mentální anorexie. Praktická část obsahuje dva typy výzkumu kvantitativní a kvalitativní. Zdrojem dat pro kvantitativní výzkum byl strukturovaný dotazník. Dotazník byl vyplněn studentkami Sportovního gymnázia v Plzni a členy internetové diskuze o stravování a hubnutí. Následující částí je rozhovor s bývalou pro-ana bloggerkou. Tento rozhovor byl kvalitativně zpracován. Závěrečná část představuje závěry a výsledky, které práce přinesla.
Abstract in different language: The undergraduate thesis aims to examine problems of pro-ana blogs run by adolescent girls. Pro-ana blogs represent kind of an online diary created to support development of eating disorders, espacially the anorexia nervosa. The thesis is divided into two main parts, the theoretical and the practical one. The first part explains the phenomenon of pro-ana blogs and their link to anorexia nervosa. In addition, it introduces readers into the history, symptomatology, etiology and the treatments of anorexie nervosa. The practical part contains two types of research the quantitative and the qualitative method of research. The source of data for quantitative research represents a structured questionnaire. Therefore, 83 questionnaires were filled by the students of the Sports Grammar School in Pilsen any by the members of internet community. The following part constitutes the interview with an ex-author of pro-ana blog. This interview was qualitatively elaborated. The final part represents the conclusions and the results which the work arrived at.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina_Benesova_BP.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Benesova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,26 kBAdobe PDFView/Open
Benesova - oponent.pdfPosudek oponenta práce415,26 kBAdobe PDFView/Open
Benesoba - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce89,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.