Title: Etablování syrských imigrantů v České republice
Other Titles: The establishment of Syrian immigrants in the Czech Republic
Authors: Barchini, Kristýna
Advisor: Kramáreková, Veronika
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13060
Keywords: etablování;Syřané;integrace cizinců
Keywords in different language: establishment;Syrians;integration of foreigners
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo ohodnotit etablování syrských imigrantů v České republice. To jsem zkoumala pomocí kvalitativního výzkumu. V této práci jsem zaznamenala a ohodnotila proces integrace u čtyř členné rodiny. Na základě rozhovorů jsem se snažila zmapovat a porovnat jejich postoje, pocity a názory v zrcadle generací. Na základě výpovědí zaznamenat a zhodnotit proces a úspěšnost etablování rodiny v České společnosti. Zjistila jsem, že etablování probíhá daleko lépe u dětí, než u rodičů. Dle mých poznatků je to především každodenním kontaktem s velkým kolektivem, kterému se dětem dostává pravidelně ve škole. Rodiče oproti tomu nemají zaměstnání, což jejich etablování značně zpomaluje. Dalším hendikepem je pro ně jazyková bariéra. I přes velkou snahu je jejich znalost českého jazyka výrazně horší než u dětí. Na základě rozhovorů a pozorování jsem zjistila, že etablování cizinců probíhá velice dobře. Oproti očekávání byla vstřícní jak česká legislativa a úředníci, tak také samotní občané České republiky. Cizincům se také podařilo zajistit si vlastní byt. Získali tak zázemí nutné pro integraci.
Abstract in different language: The main aim of this bachelor thesis was to evaluate the settlement of Syrian immigrants in the Czech republic. For that I had worked with my own qualitative research. More precisely I recorded and evaluated process of integration of four member family.Based on my interviews with this family I tried to register their attitudes, feelings, opinions and compare them throughout generations. Then also based on my interviews and testimonies I tried to register and evaluate process and success of settlement of this family in Czech society. I found out that settlement in this society is much more easier for children than for their parents. According to my research it is caused by everyday contact with big collective of people which these children meet in school. For their parents who do not have jobs yet is settlement harder and take longer time. Another handicap for them is knowledge of Czech language which is much worse by parents than by children. Overall based on my interviews and research I found out that settlement of foreigners is going very well. One of proofs of this statement is that this family found their own housing during my research. That is very important for their integration. In the end I would like to thank to Czech legislation, officials and citizens of the Czech republic for their helpfulness in making my research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kristyna barchini_etablovani syrskych imigrantu_2014.pdfPlný text práce870,93 kBAdobe PDFView/Open
Barchini V.pdfPosudek vedoucího práce336,18 kBAdobe PDFView/Open
Barchini V.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce336,18 kBAdobe PDFView/Open
Barchini.pdfPrůběh obhajoby práce84,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.