Title: Efektivní nákup a prodej podniku
Other Titles: Effective purchase and sale of the company
Authors: Drábková, Denisa
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13425
Keywords: nákup;prodej;efektivita;analýza
Keywords in different language: purchasing;sales;efficiency;analysis
Abstract: Úkolem této bakalářské práce je charakterizovat a analyzovat proces nákupu a prodeje ve vybraném podniku, definovat hlavní problémy v těchto oblastech a navrhnout možná zlepšení. V první kapitole je popsán podnik OSIFORME s r.o., jeho stručná historie a hospodářské výsledky. V následujících dvou kapitolách jsou rozebírány jednotlivé oblasti nákup a prodej. Ve čtvrté kapitole jsou analyzovány hlavní problémy v oblasti nákupu a prodeje a navržena možná opatření na zlepšení. V závěru práce je shrnutí získaných poznatků z praktické i teoretické části a návrhů na vylepšení v oblasti nákupu, prodeje v podniku.
Abstract in different language: The role of this Bachelor thesis is to characterize and analyse the process of purchase and sal in the selected company, define the main problems in these areas and to propose possible improvements. In the first chapter is described OSIFORME. s r.o., its brief history and economic results. In the following two chapters are analysed each area the purchase and sale. In the fourth chapter are analysed the main problems in the area of the purchase and sale and proposed possible measures for improvement. At the conclusion of the work is a summary of lessons learned from practical and theoretical part and proposals for improvements in the area of the purchase, sale and cooperation in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_20140418.pdfPlný text práce4,66 MBAdobe PDFView/Open
Drabkova D. - V.PDFPosudek vedoucího práce545,9 kBAdobe PDFView/Open
Drabkova D. - O.PDFPosudek oponenta práce592,21 kBAdobe PDFView/Open
Drabkova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce229,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.