Title: Exkluze marginalizovaných skupin ve veřejném prostoru
Other Titles: Exclusion of marginalized groups in public space
Authors: Novák, Matěj
Advisor: Toušek, Ladislav
Referee: Jakoubek, Marek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13452
Keywords: transgrese;exkluze;purifikace;veřjný prostor
Keywords in different language: transgression;exclusion;purification;public space
Abstract: Práce je zaměřena problematiku exkluze marginalizovaných skupin ve veřejného prostoru na území města Plzně. Zvláště bych se chtěl zaměřit na jihozápadní část města, která se nazývá Vnitřní město, tedy okolí parku na Husově náměstí a přilehlé ulice. Park na Husově náměstí je po rekonstrukci, která proběhla v roce 2008, přetvořen k obrazu moderního parku. Tato část města a její veřejné prostory jsou intensivně využívány především romskou minoritou, která zde bydlí, ale také tvoří důležitou dopravní spojku mezi centrem a autobusovým nádražím
Abstract in different language: The aim of this work is to describe the use of public space in particular case of Husovo náměstí in Pilsen. The city is not just a simple term which we can easily describe, but its structure largely affects human interaction in it. These interactions are characterized by heterogeneity of actors who participate in actions in public space. In the normative definition of the public space is an area for all people without unlimited access. However, in practise we often face a fact that the access to the public space is limited by the city government. The reason for this exclusion is a transgressive character of acts in public space made by its users. I also focus on ways in which public space is controlled - formal and informal, produced and reproduced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka_finaledit.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Novak_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Novak_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Novak_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce347,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.