Title: Představy a očekávání studentů sociologie
Other Titles: Ideas and Expectations of Students of Sociology
Authors: Vovsová, Kateřina
Advisor: Jeřábek, Hynek
Referee: Štípková, Martina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13687
Keywords: vzdělání;motivace;studijní obor;sociologie;postoje studentů;zaměstnání;aspirace;smíšený výzkum
Keywords in different language: education;motivation;field of study;sociology;student's attitudes;employment;aspiration;mix method
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jaké mají studenti sociologie v Plzni a v Praze představy a očekávání o studiu tohoto oboru. Pro svůj výzkum jsem zvolila smíšený design výzkumu. Se studenty prvního ročníku bakalářského studia bylo provedeno dotazníkové šetření a se studenty magisterského studia rozhovory. Ve výzkumu jsem se zaměřovala hlavně na motivaci ke studiu, představy a očekávání se studiem spojené a na uplatnění se na trhu práce. Magisterští studenti navíc hodnotili své bakalářské studium a studium sociologie celkově.
Abstract in different language: The main objective of this thesis is to determine what the students of sociology in Plzen and Prague ideas and expectations about this field of study. In my thesis I used a method that is based on the principle of mixed research design. To students in their first year of bachelor's degree was conducted survey and interviews with masters students. In my research I focused on the motivation to studying sociology, ideas and expectations about studying this discipline and expectations regarding the labour market. Master's students evaluated their bachelor studies and study of sociology in general.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vovsova_DP_2014.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Vovsova_DP_vedouci.docPosudek vedoucího práce34,5 kBMicrosoft WordView/Open
vovsova_oponent.docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vovsova.JPGPrůběh obhajoby práce160,29 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.